# Ιούνιος 2015

1. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

  • Αποφάσεις τροποποίησης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας εδώ

2. Πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

  • Τροποποίηση του οδηγού και παράταση της ολοκλήρωσης έργων έως τις 31.12.2015 εδώ

3. Προγράμματα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" και "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων"

  • Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 22/28-4-2015 & 23/29-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

4. Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 6/3-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ