# Νοέμβριος 2015

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 24/1-10-2015 και 25/2-10-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" & "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών"

Πατήστε εδώ

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 12/15-9-2015 και 13/16-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

Πατήστε εδώ