# Ιούλιος 2015

1. Αποφάσεις παράτασης ολοκλήρωσης των έργων στα προγράμματα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

2. Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 53/23-4-2015 & 54/24-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Δείτε εδώ την απόφαση