# Φεβρουάριος 2016

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης

  • Πρακτικά 17/6-10-2015 και 18/7-12-2015 του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εδώ
  • Πρακτικό 8/2-12-2015 του προγράμματος των Οδικών Μεταφορών εδώ
  • Πρακτικό 6/18-12-2015 του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης εδώ

Τροποποίηση Οδηγού προγράμματος

3η Έκδοση οδηγού υλοποίησης έργων δικαιούχων του προγράμματος της Γυναικείας Απασχόλησης εδώ