# Ιούνιος 2015

1. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

  • Έκδοση τροποποιημένου οδηγού εδώ
  • Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για τις περιφέρειες Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης εδώ
  • Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Β. και Ν. Αιγαίου εδώ

2. Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

  • Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων εδώ

3. Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

  • Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 29/21-4-2015 & 30/22-4-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κρήτη από 15/6/2015 έως 18/6/2015

  • Δείτε το πρόσκληση και πρόγραμμα εδώ