Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών

1. "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 17/5-11-2014 & 18/6-11-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

2. "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών από 1/6-10-2014 έως 8/16-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

3. "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 27/18-12-2014  της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

Απόφαση ένταξης

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά από επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας στο πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ" για την περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ