# Ιούλιος 2015

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

  • Αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων θεραπείας ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων για τις περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Αττικής και Ν. Αιγαίου εδώ
  • Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων εδώ