# Μάρτιος 2016

Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών

  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 45/17-12-2015 του προγράμματος ¨Εναλλακτικός Τουρισμός" εδώ
  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 23/17-12-2015 του προγράμματος "Εξωστρέφεια Ι" εδώ
  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 9/9-2-2016 του προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών" εδώ
  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 19/8-12-2015 του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" εδώ