# Μάιος 2015

1. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

  • Τροποποιήσεις αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. 
  • Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Αττικής.

Πατήστε εδώ

2. Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης

  • Μερική αποδοχή του πρακτικού 28/14-01-2015 της ΕΠΠΑ "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" πατήστε εδώ
  • Αποδοχή του πρακτικού 12 της ΕΠΠΑ "Πράσινη Επιχείρηση 2010" πατήστε εδώ
  • Αποδοχή του πρακτικού 2/6-03-2015 της ΕΠΠΑ "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων" πατήστε εδώ