# Ιούλιος 2015

Πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 6/21-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

  • Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 9/5-5-2015 & 10/6-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχείρησεων"

  • Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 9/8-5-2015 & 10/12-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ

Πρόγραμμα "Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές"

  • Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 7/19-6-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης εδώ